Wednesday, July 25, 2018

Tvora ir dokumentai

Sveiki!

Nekyla rankos rašyti, kai vis gauni iš infostatybos:
"Būsena: Atmestas"
"Būsena: Atmestas"
"Būsena: Atmestas"
Bet atėjo laikas ir prisikapsčiau iki pradžios. Kadangi turiu labai daug veiklos, todėl pasinaudojau bandymų metodu ir taip sužinojau visą kelią, kuriuo turiu pereiti, kad gauti leidimą.
 1. Prieš visus projektavimus "Užsakovas" turi pateikti projektavimo užduotį. Kadangi mūsų namas virš 200 m2, man reikia užduotį suderinti su savivaldybės architektais. Surašom užduotį ir siunčiam architektams, gaunam pastabų, taisom, gaunam parašą;
 2. Kadangi namas virš 200 m2, reikia informuoti visuomėnę apie jai svarbių statinių projektavimą (juokingai skamba :)). Tam reikia su savivaldybe susitarti laiką, kiek laiko bus skelbiami projektiniai siūlymai, taip pat suderinti skelbimą, kuriame bus aktuali informacija. Gauname seniūno parašą ant skelbimo ir judame toliau;
 3. Užduotį, skelbimą (su parašais), projektinius siūlymus keliam į infostatybą pagal prašymą informuoti visuomenę. Po savaitės gauname teigiamą atsakymą. Šiame žingsnyje būtina išsiaiškinti visus terminus - kiek laiko reikia viešinti projektinius siūlymus, kada daryti viešą svarstymą, skirti ir suderinti viešo svarstymo vietą (dažniausiai tai bus savivaldybės pastate). Viešinimas trunka apie 2-3 savaites ir tik po to galima daryti viešą svarstymą, nes tiesiog infostatyba neleidžia kitaip pasirinkti, todėl geriausiai susiskambinti su savivaldybės architektūros skyriaus specialistais ir telefonu suderinti visas datas ir vietas;
 4. Gauname infostatyboje teigiamą atsakymą: Būsena: Patvirtintas;
 5. Laukiame susirinkimo datos, per tą laiką savivaldybė savo puslapyje patalpina informaciją apie planuojamą statyti statinį (skelbimą, projektinius siūlymus).
 6. Įvyksta viešas susirinkimas. Toliau kol kas nesu nuėjęs :)
Dabar įdomesni dalykai - tvora.
Nusipirkau iš Metalo Prekyba vandentiekio vamzdžių 60x3 mm ir 101x3,6 mm (vartams) po 3 metrus (su pjaustymo paslauga). Kadangi virinti moku, tai susipjausčiau armatūros gabaliukus po 25 cm ir privirinau vamzdžių galuose po du armatūros strypus skirtingais kampais. 30 stulpų suvirinti užtrukau apie 3 valandas ir apie 20 elektrodų.
Skyles gręžiau su rankiniu grąžtu. Galima rinktis samdyti bobcat'ą su grąžtu, bet reikės nemažai sumokėti, taip pat reikia pasamdyti žmonių betonavimui, nes aš vienas 30 stulpų rankomis neužmaišysiu ir neužbetonuosiu :) Kitas variantas išsinuomoti benzininį grąžtą, bet pas mus sklype po augaliniu sluoksniu prasideda žvyringas smėlis su ganėtinai dideliais akmenimis. Jeigu gręžiant su benzininiu grąžtu pataikyti ant didesnio akmens, tai gali grąžtas ir rankas neblogai atkirsti :)
Mes turime savo rankinį grąžtą, todėl tai nors ir lėtas būdas, tačiau saugus ir nebrangus. Gręžiant dažnai tenka sustoti ir rankomis iškrapštyti didesnius akmenis.
Poliukų angos atrodo taip:

Poliukai bus 1-1,2 m gylio ir 30 cm pločio. Pilnai užtenka tikrai tvirtai tvorai :)
Pirmiausia reikia išbetonuoti kampinius tvoros stulpus, kad būtų galima įtempti virvę ir lygiai sustatyti tarpinius stulpus. Viršaus nelyginau, nes po to pagal tvoros tinklą pripjausiu su kampiniu šlifuokliu. Magnetinis gulsčiukas labai padeda :)


Tarp kampinių stulpų įtempiau virvę palei išorinį kraštą, kad galėčiau lygiai išstatyti vidurinius stulpus. Stulpai eina kas 2,5 metro.


Jau sustatyti 11 stulpų. Kasdien įveikiu po 3. Dirbti dažniausiai išeina tik savaitgaliais. Dabar liko tik ilgoji tiesioji - 19 stulpų.
Be tvoros dar užsiimu laikino namuko statyba :) jame laikysiu pigesnes statybines medžiagas, aišku, jokių elektrinių įrankių, juos aš geriau pasivežiosiu, nei pirksiu du kartus. Apie namuką gal padarysiu atskirą įrašą.


Thursday, May 3, 2018

Antras dublis

Sveiki!

Paleidom antrą kartą dokumentus statybos leidimui gauti:

"Sveiki,
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje "Infostatyba" pasikeitė prašymo / pranešimo / dokumento būsena.
Tipas: Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą
Registracijos data: MMMM-MM-DD
Registracijos Nr.: XXX
Būsena: Tikrinamas
IS "Infostatyba""

Taip pat informavau visuomenę apie jai svarbių statinių projektavimą :) Mano akimis tai yra perteklinis reikalavimas individualiems statiniams, kai stato fizinis asmuo. Infostatyboje reikia nurodyti keistus dalykus: turi skirti laiką projekto pristatymui, projektinių sprendinių priėmimo laiką, turi organizuoti susitikimą su interesantais tam tikroje vietoje tam tikru laiku (?), kur vyks diskusija apie projektą... Kam? O gal aš nenoriu bet kam rodyti savo namo išplanavimo, o gal aš nenoriu, kad visuomenė teiktų man pasiūlymus, kaip projektuoti mūsų šeimos asmeninį namą. Kartais įstatymų vingiai nesuprantami :)

Artimiausi darbai - tvora, augalinio sluoksnio nustumdymas.

Edited: Prašymas informuoti visuomenę atmestas - reikalingi papildomi dokumentai, tarp jų skelbimas :) Rytoj kelsim vėl.

Wednesday, January 17, 2018

Statybos draudimas

Sveiki,

šis įrašas bus trumpas. Kadangi daug blogerių ieško informacijos apie statybų draudimą, o aš nesenai iškeptas atestuotas specialistas :D Tai pasidalinsiu savo žiniomis, kurios yra pakankamai naujos (2017 lapkričio mėn.).

Taigi, privalomuoju draudimu draudžiama:

 • Projektuotojo civilinė atsakomybė;
 • projekto ekspertizės rangovo civilinė atsakomybė (statant vienbučius dažnai nereikia);
 • statybos techninio prižiūrėtojo civilinė atsakomybė;
 • rangovo civilinė atsakomybė ir statybos darbai.
Nebūtina draustis:
 • projektuojant, statant, rekonstruojant, ir kapitališkai remontuojant nesudėtingus statinius (iki 80 m2), atliekant nesudėtingojo statinio projekto ekspertizę, atliekant statinių paprastąjį remontą.
Daugiau: Statybos įstatymas, 42 str. (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2d704e048e711e6b5d09300a16a686c).

Dabar detaliau:
 • Projektuotojo draudimas - už jų padarytą žalą statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims;
 • Rangovų ir statybos darbų draudimas - rangovo civilinė atsakomybė už padarytą žalą tretiesiems asmenims ir statytojo (užsakovo) turtui. Draudimas apima ir subrangovų darbą, kai yra subrangos sutartys. Draudžiami rangovo atsakomybė, vykdomi statybos darbai ir statybos produktai. Turi būti draudžiama kiekvienam statiniui atskirai.
 • Techninio prižiūrėtojo draudimas - už jo padarytą žalą statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims.
Tai tiek apie draudimą. Trumpai - jis privalomas dabar visiems, statantiems gyvenamuosius namus. Jeigu turit kokių klausimų, rašykit :)

Saturday, January 13, 2018

Kaip (ne)gauti statybos leidimą

Sveiki.

Taigi, kaip pavadinimas sako, šis postas bus apie tai, kaip gauti statybos leidimą patiems. Kai imiesi ko nors pats, turi būti užtikrintas, kad turėsi tam laiko. Ėmiausi pats pasidaryti projektą, nes galiu, bet laiko tam sunkiai sekėsi rasti. Kaip ankstesniuose postuose rašiau, pagrindinius brėžinius turėjau, planus buvau susidėliojęs, tačiau be to dar daug reikia popierizmo...

Kas suprantat ar įdomu, galit patys paskaityti čia: https://planuojustatyti.lt/info-portal/su-prasymu-pateikiami-dokumentai

Jeigu kas nors norit patys pabandyti pereiti šią sistemą dėl leidimo gavimo, tai pirmiausia apsilankykit tele-2, bite ar telia dėl mobilaus parašo. Be jo galit net nepradėti, nes visus surinktus dokumentus reikės pasirašyti elektroniniu būdu (arba važiuoti į savivaldybės architektūros skyrių ir tvarkyti viską senoviniu būdu).

Šiaip viskas labai paprasta - projektas susideda iš dviejų dalių: techninis ir darbo projektas (TP ir DP). Gali tos dvi dalys būti apjungtos (Techninis darbo projektas (TDP). Pagal STR 1.04.04:2017:
13. Techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu:
13.3. gaunamas statybą leidžiantis dokumentas [5.39];
13.4. parenkamas statinio statybos rangovas [5.5];
13.5. rengiamas darbo projektas;
13.6. parenkami statybos produktai, įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas, vadovaujantis darbo projektu, atliekami statybos darbai;
13.8. užbaigus statinį, <...> išduodamas statybos užbaigimo aktas, techninio projekto technines specifikacijas pažymint žyma „Taip pastatyta“.

Aš planavau sau pasidaryti TDP, nes pas mane turi būti nurodyti ir mazgai bei detalės, kad po to mažiau galvos skausmo ir skaičiavimų. Taigi, ko man reikėjo (pagal tą patį STR):

25. Tipiniam statinio projektui rengiamos šios techninio darbo projekto dalys:
25.1. bendroji: bendrieji duomenys (reglamento 8 priedas) ir brėžiniai (reglamento 8 priedo 5.7.7, 5.7.8, 5.7.10 papunkčiai);
25.2. architektūros;
25.3. konstrukcijų;
25.4. technologijos;
25.5. vandentiekio ir nuotekų šalinimo;
25.6. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
25.7. elektrotechnikos;
25.8. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (reglamento 8 priedo 46 papunktis);
25.9. kitos dalys atsižvelgiant į pastatų tipo specifiką.

Daugiau yra aprašyta šio STR 8 priede, TP sudedamosios dalys, TP sudedamųjų dalių sudėtis, bet ten yra informacija visiems gyvenimo atvejams ir ją reikia atsifiltruoti.

Man reikia bendrosios dalies su aiškinamuoju raštu, brėžinių (planai, pjūviai, fasadai, sklypas, visos komunikacijos, perdangos, sąramos, stogas, pamatai, langų, durų specifikacijos, žiniaraščiai). Aiškinamajame rašte turi būti visi aprašymai, kaip bus vykdoma statyba, kokie numatomi rodikliai, kokie energijos poreikiai, visi skaičiavimai ir t.t. Daugiau galima rasti tame pačiame STR'o priede.

Informacijos išties nemažai, o aš neturiu jokio copy/paste varianto, tai padariau paprasčiau. Iš detaliojo plano išėmiau aiškinamąjį raštą, kuriame ir taip buvo pakankamai nemažai informacijos apie patį sklypą, įvažiavimus, komunikacijas ir t.t. Sutvarkiau brėžinius - apšiltinimo storiai, padariau du normalius detalius pjūvius su visais mazgais ir skaičiavimais:

O dabar papasakosiu, kaip įkėliau visą informaciją į www.planuojustatyti.lt
Užeinat į sistemą, spaudžiat Prisijungti arba Registruotis, galima prisijungti per elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt), o po to susikurti pastovų prisijungimą (tik kažkaip man niekaip nepavyksta pasikeisti pas juos slaptažodžio...). Tada spaudžiat Elektroninės paslaugos, ir kairėje pusėje Prašymai/pranešimai, Sukurti naują prašymą, <...> išduoti leidimą. Reikės pasirinkti, kuriai institucijai teiksit prašymą, pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir spaudžiate Toliau. Ten bus 8 žingsniai:

1. Pagrindinė informacija: iš karto priskiriamas unikalus registracijos numeris, reikia pasirinkti Pirminį arba Pakartotinį prašymo teikimo variantą bei kokio dokumento tipo reikia (popierinio ar elektroninio).
2. Statinio projekto duomenys: Pavadinimas, kaip nurodyta pavyzdyje (?), Numeris, Statytojas tas, kas stato, t.y. užsakovas, tai gali būti fizinis arba juridinis asmuo (mūsų atvejais fizinis, reikia suvesti savo duomenis spaudžiant +Pasirinkti, tada pridėti fizinį asmenį)


3. Statiniai: spaudžiate Pridėti, o ten bus 6 punktai - Bendri duomenys (Nauja statyba, Pavadinimas toks pat kaip 2 žingsnyje, paskirtis gyvenamoji, kategorija neypatingas), Registracijos duomenys (Pridėti adresą, jeigu yra, žemės sklypo registracijos duomenis galima nurašyti iš registrų centro išrašo), Kiti registracijos duomenys, jeigu registro centro išraše yra kažkokie žemės naudojimo apribojimai, pavyzdžiui, pajūrio zona, saugomos teritorijos ir pan., Patalpos naujai statybai nieko pildyti nereikia, Susijusių asmenų duomenys, jeigu sklypas priklauso keliems asmenims, Rodikliai imame iš projekto (bendras plotas, naudingas plotas ir tūris).
4. Projekto dalyviai: reikia įtraukti projekto vadovą ir projektuotoją. Visi Lietuvoje turintys teisę vykdyti projekto valdymą arba projektuoti jau yra suvesti sistemoje, tad tiesiog galima pagal vardą pavardę surasti ir pridėti. Aš susirandu save ir pridedu :)
5. Papildoma informacija: nepamenu, kas ten gero :)
6. Mokėjimo duomenys: ten reikia pažymėti, kad yra sumokėta arba tai galima atlikti jau sumokėjus. Reikia pagal duotą mokėjimo kodą atlikti įmoką. Ji man buvo 78 EUR. Reikia būtinai išsaugoti mokėjimo nurodymo kopiją ir pridėti prie "Kitų dokumentų" kartu prie projekto. Jeigu prašymą atmes, nebijokit, tas mokėjimas galioja iki kol gausit statybos leidimą.
7. Poveikio vertinimas: pažymime, jog Nėra, nes ūkinės veiklos nevykdome :)
8. Pridedami dokumentai: reikia pridėti statinio techninį projektą, nuosavybės dokumentą ir kitus, pagal esamą sąrašą. Visų pridėti nebūtina, nes jie nurodo visus galimus variantus.

Viskas paprasta, tik užtrunka... Spaudžiate tęsti, sukuriat ADOC formato failą, jį pasirašote mobiliuoju parašu (deja, sistema leidžia pasirašyti tik tokiu, elektroniniai valdžios vartai čia nebeveikia...) ir spaudžiate "Pateikti prašymą".

Užtrukau, kol viską sukėliau, bet padariau tai pats :) Pateikiau ir beliko laukti atsakymo... O atsakymas atėjo po savaitės: Jūsų prašymas atmestas :))) Valio! Aišku, surašytos priežastys: Nėra projekto bendrosios dalies, nėra informavimo dėl visuomenei svarbių statinių statybos... Pasirodo, statant virš 200 m2 pastatus reikia informuoti visuomenę apie jai svarbių statinių statybą, taip, mano namas parūpo visuomenei :D Bet tokie įstatymai. Suradau kontaktus architektūros skyriaus specialistės, kuri žiūrėjo mano prašymą ir ji man maloniai viską paaiškino. Dabar bandysime teikti prašymą pakartotinai. Bet tam reikia papildyti projektą ir informuoti visuomenę. Kažkaip jaučiu, kad nei iš pirmo, nei iš antro karto nepavyks, bet trečias kartas gal nemeluos, o ketvirtas garantuos :) Vis tiek įveiksim sistemą ir gausim tą leidimą.

Palinkėkit sėkmės, jungiu Autocad ir Word :)